تمدید عضویت و ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی

برای تمدید عضویت و ثبت‌نام مجدد در دوره‌های کاوشی خانه دانش

۱- هزینه تمدید عضویت فصلی را به‌شکل برخط از لینک پایین پرداخت کنید:

لینک پرداخت هزینه عضویت فصلی (۲۵۰۰۰۰۰ ریال) 

۲- فرم موجود در لینک پایین برای ثبت‌نام وانتخاب دوره‌های کاوشی مدنظرتان تکمیل کنید:

لینک فرم ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی پس از پرداخت حق عضویت 

۳- با توجه به تعداد دوره‌های انتخابی در فرم، پرداخت را به‌شکل برخط از لینک‌های پایین انجام دهید: