فرم تجدید عضویت خانه دانش

فرم تجدید عضویت خانه دانش

لازم است این فرم توسط مادر یا پدر یا یکی از بستگان درجه یک بالای هجده سال دانش‌آموز تکمیل و پس از چاپ کاغذی تایید و امضا شود. برای تایید و امضای فرم چاپ کاغذی به خانه دانش مراجعه کنید.
    در صورت مغایرت اطلاعات، کاربر موظف به پرداخت هزینه‌ی دوره‌ها بدون تخفیف است.
  • هر دوره در هشت جلسه‌ی دو ساعته برگزار می‌شود.
  • لطفا این قسمت به‌شکل دست‌نویس و در چاپ کاغذی تکمیل شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .