ارکان خانه دانش

رئیس خانه دانش

حمیدرضا خالصی‌فرد

شورای سیاستگذاری

  1. یوسف ثبوتی (بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
  2. سیروس ارشدی (زمین شناس)
  3. محمد ترکمان (مدیر بنیاد خیریه – فرهنگی ترکمان)
  4. فرح جمالی (مدیرعامل بنیاد خیریه روزبه)
  5. حمیدرضا خالصی‌فرد (استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
  6. حجت الاسلام عنایت‌الله شامی
  7. مجید عباسی (استاد دانشگاه زنجان)
  8. حمید عبداللهی (استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
  9. سعداله نصیری‌قیداری (رئیس دانشگاه شهید بهشتی)
  10. جواد هادیپور (مدیر شرکت سکوکار)