ارکان خانه دانش

رئیس خانه دانش

حمیدرضا خالصی‌فرد

شورای سیاستگذاری

۱ . یوسف ثبوتی (بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
۲ . سعداله نصیری‌قیداری (رئیس دانشگاه شهید بهشتی)
۳ . جواد هادیپور (مدیر شرکت سکوکار)
۴ . فرح جمالی (مدیرعامل بنیاد خیریه روزبه)
۵ . حمیدرضا خالصی‌فرد (استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
۶ . حمید عبداللهی (استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
۷ . مجید عباسی (استاد دانشگاه زنجان)
۸ .محمد ترکمان (مدیر بنیاد خیریه – فرهنگی ترکمان)
۹ . سیروس ارشدی (زمین شناس)