درباره خانه دانش

خانه دانش به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از بنیاد استاد یوسف ثبوتی با استناد به بندهای 1و 4 اهداف تعریف شده‌ی بنیاد تأسیس شده است.
اهداف خانه دانش:
آشنا کردن عموم جامعه به‌ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی با اصول و مبانی علوم طبیعی، فناوری و دستاوردهای نوین در
علم و فن از طریق نمایش‌ها، چیدمان‌ها، و آزمایش‌های علمی ساده.
فعالیت‌ها
خانه دانش روش‌های زیر را برای انتقال شهودی موضوعات علمی به بازدیدکنندگان به‌کار می‌گیرد:
 چیدمان های نمایشی از پدیده های مختلف علمی؛
 انجام آزمایش‌های ساده علمی به‌ویژه توسط بازدیدکنندگان؛
 برگزاری نمایش‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی ویژه با هدف برانگیختن حس پرسشگری و دریافت پاسخ بر
مبنای دانش؛
 پخش فیلم‌های مستند علمی؛
 امانت دادن کتاب، فیلم، و چیدمان‌های آموزشی علمی به اعضای خانه؛
 حمایت از پژوهش‌های کوچک دانش آموزی (ویژه اعضا).

در خانه دانش، با در دسترس قرار گرفتن امکانات آزمایشگاهی و کمک‌آموزشی در محیطی ایمن، عموم مردم به‌ویژه
کودکان 6 تا 13 ساله در دوره‌ی ابتدایی، با بازسازی و دوباره‌سازی مطالب و موضوعات علمی با مفاهیم علمی به‌شکلی ساده
آشنا می‌شوند. فرصت‌هایی برای پیشرفت، جستجو، اکتشاف در آزمایش، سوال پرسیدن و تمرین انواع مختلف ارتباط را
تجربه کرده و می‌توانند با کشفیات علوم سرگرم شوند در حالی که در مورد خود و دنیای پیرامونشان درس‌های بزرگی
می‌گیرند. هم‌چنین با درک این‌که علوم بخشی از زندگی روزمره‌ی ما هستند، می‌آموزند چطور
 مشاهده کنند؛
 یاد بگیرند؛
 تجربه کنند؛
 اطلاعات را جمع‌آوری و ثبت کنند؛
 نتایج را تفسیر کرده و تفکرشان درباره‌ی ایده‌ها و اتفاقاتی که در زندگی با آن روبه‌رو شده‌اند را بازگو کنند.
همه‌ی این موارد باعث درک بهتر از وابستگی زندگی خود با محیط، بالا رفتن قدرت تفکر علمی (با پرسش در مورد پدیده‌های
مختلف و توجه به دیدگاه‌های جدید)، تقویت مهارت‌های ارتباطی و آشنایی با نقطه نظرات متضاد، مهارت‌های تحقیق، کارهای
مستقل و گروهی می‌شود و راه را برای ساخت جامعه‌ایی سالم، امن و توسعه‌یافته هموار می‌سازد.