درخواست بورس (برای دانشجویان خارجی)

درخواست بورس برای دانشجویان خارجی

مدت زمان این بورس یک‌سال بوده و در صورت احراز شرایط و تایید دانشگاه، قابل تمدید برای سال بعد است.
  • شماره تلفن همراه مشابه 2222-222-0922 وارد شود.
  • برای وارد کردن تاریخ روی نمادک تقویم کلیک کنید.
  • برای وارد کردن تاریخ روی نمادک تقویم کلیک کنید.
  • انواع فایل های مجاز : png, jpg, png, jpeg, pdf.
    فرمت‌های مجاز png,jpg,PNG,JPEG,pdf
  • انواع فایل های مجاز : png, jpg, png, jpeg, pdf.
    فرمت‌های مجاز png,jpg,PNG,JPEG,pdf