روش‌های حمایت از بنیاد

حمایتهای نقدی شما از فعالیتهای بنیاد به روشهای زیر ممکن است.

 • پرداخت آنلاین (در دست اقدام)
 • واریز مبلغ مورد نظر به:
  شماره حساب ۰۲۰۲۰۲۲۱۲۱۰۰۰
  نزد بانک ملی ایران شعبه کوی قائم زنجان کد ۴۳۰۹
  به نام بنیاد عام المنفعه استاد یوسف ثبوتی یا
  شماره کارت مجازی برای حساب سپرده بانک ملی  ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۲۰۸۹۹
  به نام بنیاد عام المنفعه استاد یوسف ثبوتی و یا
  شماره حساب ۱۷۳۳۴/۲۱۶۳۷
  نزد بانک تجارت شعبه استاد یوسف ثبوتی
  به نام بنیاد عام المنفعه استاد یوسف ثبوتی و ارسال تصویر آن به همراه مشخصات کامل، به آدرس ایمیل info@bonyadsobouti.com

برای داشتن ارتباطی سازمان‌یافته و مستحکم لطفا قوانین و اطلاعات در خصوص نحوه‌ی هزینه کرد بنیاد را مطالعه کرده و با پر کردن یکی از فرم‌های زیر ما را یاری دهید.