فرم درخواست تشکیل دوره برای گروه‌های جدید

درخواست تشکیل گروه ثبت‌نامی جدید برای دوره‌ها

در صورتی‌که امکان انتخاب ساعت دلخواهتان میسر نبوده یا ظرفیت دوره تکمیل شده، لطفا این فرم را تکمیل کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .