فرم درخواست حمایت از سفر علمی دانشجو

فرم درخواست حمایت از سفر علمی دانشجو

  • توجه کنید جهت بررسی این فرم لازم است مستندات زیر نیز پیوست شوند:

    1- توصیه استاد راهنما 2- دعوت نامه کنفرانس 3- تصویر کارت دانشجویی 4- تصویر دو صفحه اول گذرنامه 5- مستندات مربوط به هزینه ثبت نام و اقامت 6- بلیط هواپیما.
  • اطلاعات سفر

  • هزینه‌های سفر به ریال

  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
    فایل یا تصویر توصیه‌نامه بارگذاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .