مشارکت در خانه دانش

مشارکت کنید

اگر علاقه‌مند به روشی برای مشارکت در خانه دانش هستید تا تأثیر زیادی داشته باشد، صفحه حمایت از خانه دانش بهترین انتخاب است. ما به مشارکت جامعه در سطوح مختلف متکی هستیم، از داوطلب شدن برای تهیه‌ی منابع مصرفی، تا مشارکت برای توسعه‌ی بسته‌های علمی و چیدمان‌ها. هر ذره اهمیت دارد، بنابراین اگر علاقه‌مند به خانه دانش هستید، با ما در تماس باشید.

صفحه حمایت از خانه دانش بنیاد ثبوتی