هیئت‌مدیره

1- دکتر حمیدرضا خالصی فرد، رییس هیئت مدیره، استاد فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه‌ زنجان

2- دکتر فرهاد ثبوتی، عضو هیئت مدیره، دانشیار ژئوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه‌ زنجان

3- آقای علی‌محمد ظهیریان، عضو هیئت مدیره، وکیل پایه‌ی یک دادگستری

4- مهندس محمدحسین شفائی، عضو هیئت مدیره، مدیرکل بازنشسته‌ی شرکت مخابرات زنجان

5- دکتر حمید عبداللهی، عضو هیئت مدیره، استاد شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه‌ زنجان

6- دکتر مجید عباسی، عضو هیئت مدیره، استادیار مهندسی عمران دانشگاه‌ زنجان

7- آقای حمید نباتچیان، عضو هیئت مدیره، معاون بازنشسته‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

8- آقای ابراهیم حیاتی، مدیر عامل، مدیر اجرایی بازنشسته‌ی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان

9- آقای فرخ اصانلو، بازرس، کارشناس امور مالی بازنشسته‌ی دانشگاه زنجان