هیئت‌مدیره

۱- دکتر حمیدرضا خالصی فرد، رییس هیئت مدیره، استاد فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه‌ زنجان

۲- دکتر فرهاد ثبوتی، عضو هیئت مدیره، دانشیار ژئوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه‌ زنجان

۳- آقای علی‌محمد ظهیریان، عضو هیئت مدیره، وکیل پایه‌ی یک دادگستری

۴- مهندس محمدحسین شفائی، عضو هیئت مدیره، مدیرکل بازنشسته‌ی شرکت مخابرات زنجان

۵- دکتر حمید عبداللهی، عضو هیئت مدیره، استاد شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه‌ زنجان

۶- دکتر مجید عباسی، عضو هیئت مدیره، استادیار مهندسی عمران دانشگاه‌ زنجان

۷- آقای حمید نباتچیان، عضو هیئت مدیره، معاون بازنشسته‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

۸- آقای ابراهیم حیاتی، مدیر عامل، مدیر اجرایی بازنشسته‌ی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان

۹- آقای فرخ اصانلو، بازرس، کارشناس امور مالی بازنشسته‌ی دانشگاه زنجان