هیئت امنا

1- دکتر سعداله نصیری قیداری، رییس هیات امنا، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

2- مهندس جواد هادیپور، دبیر هیات امنا، مدیر عامل شرکت ساختمانی سکوکار

3- دکتر سیروس ارشدی

4- آقای محمد ترکمان، مدیر عامل بنیاد فرهنگی – خیریه محمد نقی ترکمان

5- آقای منوچهر بحرینی، وکیل پایه یک دادگستری

6- آقای ابراهیم حیاتی، مشاور دانشگاه تحصیلات … پایه زنجان