فرم ثبت‌نام خانه دانش برای اولین‌بار

فرم ثبت‌نام خانه دانش

لازم است این فرم توسط مادر یا پدر یا یکی از بستگان درجه یک بالای هجده سال دانش‌آموز تکمیل و پس از چاپ کاغذی تایید و امضا شود. برای تایید و امضای فرم چاپ کاغذی به خانه دانش مراجعه کنید.
 • شماره تلفن همراه مشابه 2222-222-0922 وارد شود.
 • شماره تلفن همراه مشابه 2222-222-0922 وارد شود.
 • برای وارد کردن تاریخ روی نمادک تقویم کلیک کنید.
 • انواع فایل های مجاز : png, jpeg, png, gpeg, jpg, pdf.
  پسوندهای مجاز PNG,JPEG,png,gpeg,jpg,pdf
 • انواع فایل های مجاز : png, jpeg, png, gpeg, jpg, pdf.
  پسوندهای مجاز PNG,JPEG,png,gpeg,jpg,pdf
 • هر دوره در هشت جلسه‌ی دو ساعته برگزار می‌شود.
 • لطفا این قسمت به‌شکل دست‌نویس و در چاپ کاغذی تکمیل شود.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .