دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش – رویداد نهال بکاریم

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود به همراه خانواده در رویداد‌ نهال بکاریم به زمین هدیه دهیم که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی در طبیعت بی‌نظیر امند برگزارمی­‌کند، شرکت کنید. این برنامه به مناسبت روز جهانی زمینِ پاک برگزار می‌شود. در صورت تمایل می‌توانید...

مسابقه دانش­‌آموز کاوشگر – خانه دانش پاییز ۱۴۰۲

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد و مسابقه‌ی پاییزه دانش­‌آموز کاوشگر که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی برگزار می­‌کند، شرکت کنید. موضوع این دوره‌ی مسابقه «ساخت و آزمایش خودروهای بادی» است. در صورت تمایل می‌توانید ثبت‌نام را به شکل برخط با استفاده...

دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش – رصد آسمان شب

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد‌ رصد آسمان شب که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی در طبیعت بی‌نظیر امند برگزارمی­‌کند، شرکت کنید. این برنامه برای رصد آسمان شب و منظومه شمسی است. در صورت تمایل می‌توانید ثبت‌نام و پرداخت حمایت پیشنهادی را به شکل...

دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش – رویداد پرواز بادبادک‌ها

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد‌ پرواز بادبادک‌ها که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی در طبیعت بی‌نظیر امند برگزارمی­‌کند، شرکت کنید. این برنامه برای آشنایی با ساختار علمی و نحوه‌ی پرواز بادبادک‌ها است. در صورت تمایل می‌توانید ثبت‌نام و پرداخت...

دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش – رصد بارش شهابی

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد‌ رصد بارش شهابی دانش­‌آموز کاوشگر که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی در طبیعت بی‌نظیر امند برگزار می­‌کند، شرکت کنید. این برنامه برای سیارات و ستارگان و شهاب‌باران است. در صورت تمایل می‌توانید ثبت‌نام و پرداخت...

مسابقه دانش­‌آموز کاوشگر – خانه دانش تابستان ۱۴۰۲

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد تلاش برای حیات «آشنایی با گرم شدن زمین و پیامدهای آن» و مسابقه‌ی تابستانه دانش­‌آموز کاوشگر که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی برگزار می­‌کند، شرکت کنید. موضوع این دوره‌ی مسابقه «اگه زمین گرم شه چی میشه؟» است. در...