ثبت‌نام مجدد در دوره‌های کاوشی

برای ثبت‌نام مجدد در دوره‌های کاوشی خانه دانش

1- فرم ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی موجود در لینک پایین را تکمیل کنید:

لینک فرم تجدید ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی خانه دانش

2- با توجه به تعداد دوره‌های انتخابی در فرم، پرداخت‌های حمایتی را به شکل برخط از لینک‌های پایین انجام دهید:

به زودی- لینک‌های پرداخت در بازه 23 تا 31 خرداد در دسترس هستند.