خانه دانش بنیاد ثبوتی، چهارشنبه 26 بهمن‌ماه 1401 میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد ساخت دانه‌ی برف کاغذی بود. در این برنامه پس از آشنایی مختصر با طبقه‌بندی، ساختار، پیشینه و ریخت‌شناسی دانه‌های برف از نظرگاه علوم‌پایه، دانش‌آموزان با همراهی صمیمانه‌ی دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد رئیس خانه دانش و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش به ساخت دانه‌های برف کاغذی، توضیح ایده‌ها و یادگیری روند مناسب این‌کار، پرداختند. برنامه‌ی ویژه‌ی اتاق نمایش و حمل رشته‌ای از دانه‌های برف کاغذی ساخته‌شده به‌وسیله‌ی شرکت‌کنندگان، پایان بخش این رویداد بود. شایان ذکر است به‌دلیل استقبال ثبت‌نام کنندگان، این برنامه دوباره در چهارشنبه 3 اسفند‌ماه 1401 هم برگزار می‌شود.