رویدادهای خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی رویداد اینترنت ایمنی اینترنت خانواده زنجان
 اینترنت و ایمنی اینترنت
شرکت در این رویداد رایگان است.
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
خانه دانش بنیاد ثبوتی دانش‌آموز کاوشگر نجوم آماتوری رصد جهت‌یابی سیاره ستاره اخترشناسی آسمان تلسکوپ رصد آسمان شب رصد منظومه شمسی امند زنجان دبستان
 رصد ماه و آسمان شب
مهلت ثبت‌نام تا روز چهارشنبه 30 خرداد‌ماه 1403
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
خانه دانش بنیاد ثبوتی روز جهانی زمین پاک کاشت نهال هدیه به زمین رویداد گیاه‌شناسی و تکثیر درخت زنجان امند علوم طبیعت دبستان دانش‌آموز
 نهال بکاریم
به زمین هدیه دهیم
مهلت ثبت‌نام تا روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه 1403
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
خانه دانش بنیاد ثبوتی مسایقه دانش‌آموز کاوشگر ساخت خودروی بادی دوره ابتدایی پاییز 1402 سرعت مسافت باربری فیزیک فشار هوا
 مسابقه خودروهای بادی
مهلت ثبت‌نام تا روز دوشنبه 22 آبان‌ماه سه‌شنبه 30 آبان‌ماه 1402
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
خانه دانش بنیاد ثبوتی دانش‌آموز کاوشگر نجوم آماتوری رصد جهت‌یابی سیاره ستاره اخترشناسی آسمان تلسکوپ رصد آسمان شب رصد منظومه شمسی امند زنجان دبستانی
 رصد آسمان شب
مهلت ثبت‌نام تا روز شنبه 22 مهر‌ماه 1402
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
خانه دانش بنیاد ثبوتی زنجان امند پرواز بادبادک‌ها دبستان فیزیک رویداد مهر 1402
 پرواز بادبادک‌ها
مهلت ثبت‌نام تا روز سه‌شنبه 4 مهر‌ماه 1402
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
خانه دانش بنیاد ثبوتی دانش‌آموز کاوشگر نجوم آماتوری رصد جهت‌یابی ماه سیاره صور فلکی دب اصغر ستاره اخترشناسی آسمان تلسکوپ رصد بارش شهابی امند زنجان دبستانی
رصد بارش شهابی
مهلت ثبت‌نام تا روز چهارشنبه 18 مردادماه 1402
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
خانه دانش بنیاد ثبوتی گرمایش زمین تغییر اقلیم بازیافت گاز گلخانه‌ای دانش‌آموز کاوشگر تابستان
تلاش برای حیات
آشنایی با گرم‌شدن زمین و پیامدهای آن
مهلت ثبت‌نام تا روز پنج‌شنبه 12 مردادماه 1402
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
خانه دانش بنیاد ثبوتی دانش‌آموز کاوشگر نجوم آماتوری رصد جهت‌یابی ماه سیاره صور فلکی دب اصغر ستاره اخترشناسی آسمان تلسکوپ امند زنجان دبستانی
رصد آسمان شب
مهلت ثبت‌نام تا روز 3 تیرماه 1402
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
خانه دانش بنیاد ثبوتی رویداد دانش‌آموز کاوشگر فرکتال برخال ساخت آزمایش کارگاه علمی
رویداد فرکتال
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
 
بنیاد ثبوتی خانه دانش رویداد دانش‌آموز کاوشگر منظومه شمسی خورشیدی سیاره زمین فضا
مسابقه بهاره‌ی دانش‌آموز کاوشگر – ساخت منظومه‌ی خورشیدی
مهلت ثبت‌نام تا روز 16 اردیبهشت‌ماه 1402
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
خانه دانش بنیاد ثبوتی روز جهانی عدد پی Πروز لری شاو دایره سوزن بوفون
رویداد π‌روز
مهلت ثبت‌نام تا 3 صبح روز دوشنبه 14 اسفند‌ماه 1401
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
خانه دانش بنیاد ثبوتی ساخت دانه برف کریستال لیبرخت شش ضلعی
رویداد ساخت دانه برف (رایگان با ظرفیت محدود)
مهلت ثبت‌نام تا روز دوشنبه 24 بهمن‌ماه 1401
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاعات بیشتر (کلیک کنید)
 

 
بنیاد ثبوتی خانه دانش مسابقه زمستانه انش‌آموز کاوشگر ترازو
مسابقه زمستانه دانش‌آموز کاوشگر – ساخت ترازو
توجه: مهلت ثبت‌نام تا پایان یکشنبه 2 بهمن‌ماه 1401 تمدید شد
مهلت ثبت‌نام تا دوشنبه 26 دی‌ماه 1401
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاع از شرایط مسابقه (کلیک کنید)
محل ثبت‌نام: چهارراه سعدی، کوچه طهماسبی، پلاک 11، طبقه4، واحد 17، خانه دانش
تلفن (هماهنگی ثبت‌نام): 02433327377

 
خانه دانش بنیاد ثبوتی - هفته پژوهش
مسابقه پاییزه دانش‌آموز کاوشگر 
مهلت ثبت‌نام تا 14 آذرماه 1401
فرم ثبت‌نام برخط و اطلاع از شرایط مسابقه (کلیک کنید)
محل ثبت‌نام: چهارراه سعدی، کوچه طهماسبی، پلاک 11، طبقه4، واحد 17، خانه دانش
تلفن (هماهنگی ثبت‌نام): 02433327377

 
خانه دانش بنیاد ثبوتی
هم‌زمان با آغاز به‌کار خانه دانش بنیاد استاد یوسف ثبوتی، نمایشگاه موزه ملی علوم و فناوری در سالن چیدمان‌های خانه دانش از 10 تا 30 شهریور ماه پذیرای شما عزیزان است.