فرم نظرسنجی - خانه دانش (ویژه‌ی شرکت‌کنندگان)

سپاسگزار خواهیم بود با تکمیل این فرم، به ما در بهتر برگزار کردن برنامه‌های خانه دانش کمک کنید.
  می‌توانید یک یا چند گزینه را در بالا انتخاب کنید.
  می‌توانید یک یا چند گزینه را در بالا انتخاب کنید.
 • 5- برنامه چگونه بود؟

  در ستون اول پنج جدول پایین، با درج عددی از 1 تا 10 ارزیابی خود را نشان دهید. نظر یا پیشنهاد تکمیلی خودتان را در ستون دوم بنویسید چنانچه نظر خاصی ندارید در ستون دوم یک علامت منها (-) بگذارید.
 • ارزیابی شما (از 1 تا 10)نظر یا پیشنهاد تکمیلی شما 
 • ارزیابی شما (از 1 تا 10)نظر یا پیشنهاد تکمیلی شما 
 • ارزیابی شما (از 1 تا 10)نظر یا پیشنهاد تکمیلی شما 
 • ارزیابی شما (از 1 تا 10)نظر یا پیشنهاد تکمیلی شما 
 • ارزیابی شما (از 1 تا 10)نظر یا پیشنهاد تکمیلی شما