مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی پاییز ۱۴۰2 با موضوع «ساخت و آزمایش خودروهای بادی» با هدایت دکتر معصومه موسوی، شرکت دانش‌آموزان کاوشگر و همراهی خانواده‌ها و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در روز پنجشنبه 2 آذر‌ماه در «خانه دانش» برگزار شد.  در...
دانش‌آموزان مدرسه‌های بوستان تربیت فاطمی و علوی در خانه دانش

دانش‌آموزان مدرسه‌های بوستان تربیت فاطمی و علوی در خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی در طول روزهای 14 تا 17 آبان‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه‌های بوستان تربیت فاطمی و علوی بود: 14 و 15 آبان‌ماه: بازدید دانش‌آموزان دختر پایه‌ی دوم دبستان 16 و 17 آبان‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پسر پایه‌ی دوم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها...