دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش پنجم)

دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش پنجم)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 28 بهمن‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه کوشا است: 25 و 27 و 29 فروردین‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش...

دانش‌آموزان مدرسه کاوش در خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی روز 28 فروردین‌ماه 1403 میزبان دانش‌آموزان مدرسه کاوش بود: 28 فروردین‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش ابتدا...
دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش چهارم)

دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش چهارم)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 28 بهمن‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه کوشا است: 19 اسفند‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش ابتدا در موزه...
شروع به کار اتاق آسمان‌خراش هم‌زمان با جشن آخر سال 1402

شروع به کار اتاق آسمان‌خراش هم‌زمان با جشن آخر سال 1402

جشن آخر سال خانه دانش بنیاد ثبوتی با حضور خانواده‌ها به همراه بچه‌ها، در ساعت 3 بعدازظهر روز پنج‌شنبه هفدهم اسفند‌ماه 1402 در موزه خانه دانش برگزار شد. بخش نخست کار با دستگاه‌های تعاملی موزه و تجربه ملموس مفاهیم علمی بود که تداوم هیجان و اشتیاق بچه‌ها برای آزمودن...
دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش سوم)

دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش سوم)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 28 بهمن‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه کوشا است: 15 اسفند‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم دبستان 13، 14 و 16 اسفند‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه...
دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش دوم)

دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش دوم)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 28 بهمن‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه کوشا است: 9 اسفند‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش ابتدا در موزه...