دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد بارش شهابی- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد بارش شهابی- خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی، شنبه 21 مردادماه ۱۴۰۲ در کافه چهاربید امند، میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد رصد بارش شهابی بود. از ساعت ۷ عصر اعضای خانه دانش و دکتر زندی و همکارانشان آقایان مهدی بخشی‌پور و محمد منصوری در محل رصد حاضر شده و خانواده‌ها هم از...
مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی تابستان ۱۴۰2 با موضوع «اگه زمین گرم شه چی میشه؟» در رویداد «تلاش برای حیات» با هدایت خانم ماندانا فرهادیان، شرکت دانش‌آموزان کاوشگر و همراهی خانواده‌ها و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در روزهای شنبه ۱۴مرداد و...
دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی، دوشنبه 5 تیرماه ۱۴۰2 در کافه چهاربید امند، میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد رصد آسمان شب بود. از ساعت 7 عصر اعضای خانه دانش و دکتر زندی و آقای زرین‌پور و دانشجویان همراه  و همکارانشان آقایان حسن مجلل، منصوری و بخشی در محل رصد...
۶۰امین سالگرد تأسیس بخش فیزیک دانشگاه شیراز و بزرگداشت پروفسور یوسف ثبوتی

۶۰امین سالگرد تأسیس بخش فیزیک دانشگاه شیراز و بزرگداشت پروفسور یوسف ثبوتی

بخش فیزیک دانشگاه شیراز، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه ۱0 خرداد‌ماه 1402 ویژه‌برنامه‌ای به مناسبت ۶۰‌امین سالگرد تأسیس این بخش و بزرگداشت پروفسور یوسف ثبوتی در بخش فیزیک دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس شیمی و فیزیک (میدان ارم-پردیس علوم) برگزار می‌کند. بنیاد ثبوتی از جمله...
مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی بهار ۱۴۰2 با موضوع ساخت منظومه‌ی خورشیدی با هدایت دکتر ربابه رسول‌خانی، شرکت دانش‌آموزان کاوشگر و همراهی خانواده‌ها و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در بعدازظهر روز چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه برگزار شد. خانه دانش در...
دانش‌آموزان مدرسه‌ی البرز در خانه دانش

دانش‌آموزان مدرسه‌ی البرز در خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی در طول روزهای 27 فروردین‌ماه تا 6 اردیبهشت‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه‌ی البرز در پایه‌های مختلف بود. دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش ابتدا به بازدید و...