جلسه‌ی مشترک هیئت امنا و هیئت مدیره‌ی بنیاد ثبوتی در تاریخ پنج‌شنبه 22 آذر ماه 1397 در سالن اجتماعات هتل بزرگ زنجان تشکیل شد. در این جلسه در خصوص برگزاری مجمع حامیان بنیاد در اسفند ماه 1397 تصمیم‌گیری شد. هم‌چنین با نظر هیئت امنا تعداد اعضای این هیئت از پنج نفر به بیست‌و‌پنج نفر افزایش یافت.