دوره‌ی مدیریت انرژی با همکاری بنیاد ثبوتی و اداره‌ی برق استان زنجان روز سه‌شنبه 98/4/25 برگزار خواهد شد. استاد یوسف ثبوتی بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد رئیس هیئت مدیره‌ی بنیاد استاد یوسف ثبوتی از سخنرانان این سمینار ‌آموزشی خواهند بود.