جلسه‌ی مجمع عمومی عادی بنیاد با حضور استاد یوسف ثبوتی، به‌طور فوق‌العاده در تاریخ پنج‌شنبه ۲8 بهمن ماه ۱400 به شکل مجازی تشکیل شد.

هیئت رئیسه‌ی مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

  • جناب آقای دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد، رئیس مجمع
  • جناب آقای احمد شکوریان، ناظر
  • جناب آقای علی‌محمد ظهیریان، منشی

در این جلسه، تأسیس «خانه دانش» به تصویب این مجمع رسید.

هدف «خانه دانش» به‌عنوان زیرمجموعه‌ی بنیاد ثبوتی، آشنا کردن عموم جامعه به‌ویژه دانش‌آموزان با اصول و مبانی علوم طبیعی، فناوری و دستاوردهای نوین در علم و فن از طریق نمایش‌ها، چیدمان‌ها، و آزمایش‌های علمی ساده است.

 

خانه دانش