به‌منظور تأسیس «خانه دانش»، تفاهم‌نامه‌ی مشترکی در تاریخ 15 فروردین ماه ۱۴۰1 به‌مدت پنج سال بین بنیاد ثبوتی و مؤسسه خیریه استاد روزبه به امضاء رسید.

این تفاهم‌نامه براساس تأسیس «خانه دانش» با بهره‌گیری فیزیکی از فضاهای آموزشی و فرهنگی و تأسیسات زیربنایی و نیروی انسانی پشتیبانی و اجرایی مؤسسه روزبه و اداره و تجهیز خانه دانش و تامین نیروی انسانی متخصص توسط بنیاد ثبوتی، شکل گرفته‌است. امکان تمدید این تفاهم‌نامه وجود دارد.

 

روزبه بنیاد ثبوتی