تئودور میمن و گروه تحقیقاتیش در16 ماه مه 1960 میلادی اولین خروجی از یک لیزر یاقوت را دریافت کردند و به این ترتیب این دستگاه بسیار پر کاربرد به دنیای صنعت، تکنولوژی و تحقیقات علمی وارد شد. در سال 2017 یونسکو این روز، یعنی 16 ماه مه را روز جهانی نور نام گذاری کرد.

انجمن اپتیک و فوتونیک ایران در گرامی‌داشت این روز” کارگاهی بین‌المللی با عنوان
” Contemporary Advances in the Science and Technology of Light” در روزهای 7 و 8 اردیبهشت 1398، برگزار کرد. در این کارگاه چهار مدرس از دانشمندان صاحب نظر در علم و تکنولوژی نور از ایران، آلمان و اسپانیا در موضوع‌های مختلف علم و تکنولوژی نور سخنرانی کردند و در میزگردی جمعی از اپتیک پیشگان به بررسی وضعیت تحقیق در این زمینه در کشور پرداختند.

علاوه بر انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ثبوتی از حامیان این کارگاه بودند.