به‌منظور حمایت مالی از دانشجویان افغانستانی شاغل به تحصیل در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، تفاهم‌نامه‌ی مشترکی در تاریخ 20 بهمن ماه 1400 به‌مدت دو سال بین بنیاد ثبوتی و دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان به امضاء رسید.

این حمایت مالی شامل پرداخت مستقیم به دانشجو و پرداخت هزینه‌های خوابگاه و تغذیه به دانشگاه برای دانشجویان افغانستانی پذیرفته‌شده مطابق مقررات آموزشی استاندارد دانشگاه و شاغل به تحصیل تمام‌وقت است. امکان تمدید و گسترش این تفاهم‌نامه وجود دارد.

 

بنیاد ثبوتی IASBS