پژوهشكده تغيير اقليم وگرمایش زمین وابسته به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان،‎ ششمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش ‏زمین را در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به شکل مجازی برگزار خواهد کرد. بنیاد ثبوتی نیز از حامیان این رویداد است.  

پدیده تغییر اقلیم و ‏‎ ‎گرمایش زمین یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز جهان در قرن بیست ویکم است. این پدیده جهان را در معرض ‏خطر چرخه‌های نامنظم ، بحران منابع آبی، تغییرات آب و هوایی، خشک سالی، بالا آمدگی سطح آب‎ها، سیل و … و در نهایت مهاجرت و ‏افزایش فقر قرار خواهد داد. به هر صورت، برای شناسایی و حل چالش های فراروی، راهکارهای علمی و تخصصی وجود دارد که در جای ‏خود قابل بحث و بررسی هستند. در این همایش ‏پژوهشگران به بحث و تبادل دانش در زمینه های مرتبط با تغییر اقلیم و مشکلات ناشی از آن، اقلیم دیرینه و اقليم فرا رو، سازگاري با ‏اقليم، بحران منابع آب کشور و راههای مقابله با آن، انرژی های تجدیدپذیر، مدل سازی فرایندهای اقلیمی، کاربرد علوم ماهواره ای و علم ‏سنجش از دور در برآورد ساز و کارهای اقلیمی و راه هاي تخفيف آثار ناخواسته گرم شدن زمین می پردازند‎.

 

ششمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش ‏زمین