کنفرانس علوم اعصاب و فیزیک سامانه‌های نورونی به میزبانی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در روزهای 30 بهمن و 1 اسفند 98 برگزار خواهد شد. بنیاد ثبوتی نیز از جمله حامیان این کنفرانس است.

علوم اعصاب یکی از علوم بین رشته‌ای است که در دو‌دهه‌ی گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌است. شناخت کارکرد سامانه‌های نورونی نقش بسیار مهمی در شناخت کارکرد مغز دارد، فیزیک‌پیشه‌ها نیز مدل‌های متنوعی برای توصیف پدیده‌های مختلف در سامانه‌های نورونی ارائه کرده‌اند.

از جمله اهداف برگزاری کنفرانس علوم اعصاب و فیزیک سامانه‌های نورونی، گرد‌هم‌آوردن محققان حوزه‌ی علوم اعصاب به ویژه کسانی که با رویکرد فیزیکی به آن می‌پردازند و هم‌چنین، ایجاد آشنایی و انگیزه در دانشجویان رشته‌‌ی فیزیک و سایر رشته‌های مرتبط با علوم اعصاب است.

تمرکز اصلی کنفرانس روی کار‌های برآمده از رویکردهای فیزیکی است، اما نظر به طبیعت بین‌رشته‌ای علوم اعصاب، تلاش شده زمینه‌های مختلف این شاخه در کنفرانس دیده‌شود تا درک کم و بیش کاملی از نوع ‌پژوهش‌ها به وسیله‌ی شرکت‌کننده‌ها به‌دست آید.