۲۶ امین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری اپتیک ایران به میزبانی دانشگاه خوارزمی در روزهای 16 و 17 بهمن برگزار شد. این دو کنفرانس سالانه از طرف انجمن اپتیک و فوتونیک ایران برگزار می­ شوند و یکی از دانشگاه­­های کشور میزبان آن‌ها است. در این دو کنفرانس بیش از 300 نفر از اپتیک پیشگان کشور شرکت کرده بودند. بنیاد ثبوتی نیز از جمله حامیان این کنفرانس بود.