بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری اپتیک ایران به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز در روزهای ۱2 تا ۱4 بهمن 1400 به شکل مجازی برگزار می‌شود. این دو کنفرانس سالانه از طرف انجمن اپتیک و فوتونیک ایران برگزار می­‌شوند و یکی از دانشگاه­­‌های کشور میزبان آن‌ها است. بنیاد ثبوتی نیز از جمله حامیان این کنفرانس است.

  • آغاز دریافت مقاله:            ۱ آبان ۱۴۰۰
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: ۳۰ آبان ۱۴۰۰
  • اعلام پذیرش مقاله ها:      ۱۵ دی ۱۴۰۰
  • ثبت‌نام عادی:                  ۱۵ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
  • ثبت‌نام با تاخیر:                ۱ تا ۶ بهمن ۱۴۰۰
  • آخرین مهلت ثبت‌نام:         ۶ بهمن ۱۴۰۰
  • تاریخ برگزاری کنفرانس:     ۱۲ تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

ICOP&ICPET2022 - OPSI