خانه دانش بنیاد ثبوتی، دوشنبه 5 تیرماه ۱۴۰2 در کافه چهاربید امند، میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد رصد آسمان شب بود.

از ساعت 7 عصر اعضای خانه دانش و دکتر زندی و آقای زرین‌پور و دانشجویان همراه  و همکارانشان آقایان حسن مجلل، منصوری و بخشی در محل رصد حاضر شده و خانواده‌ها هم از همان ساعت کم‌کم رسیدند. برنامه رأس ساعت 7:30 شروع شد. دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد  در چند جمله این رویداد و فعالیت‌های خانه دانش را معرفی کرده و برنامه را به دکتر زندی سپردند. دکتر زندی پس از صحبت کوتاهی درباره‌ی برنامه شب، معرفی انواع تلسکوپ­‌ها را به آقای زرین‌پور سپردند. آقای زری­ن‌پور در حدود 10 تا 15 دقیقه در مورد انواع تلسکوپ­‌ها توضیح داده و شرکت‌کنندگان را با 6 تلسکوپ موجود در محل برنامه آشنا کردند. سپس دانش‌آموزان همراه با والدینشان به نوبت ماه و سیاره زهره را رصد کرده و تلسکوپ‌ها را به سوی مریخ گرداندند. بعد محل رصد را کمی تغییر داده و در مورد مثلث تابستانی و صورت‌های فلکی همراه با  رصد آسمان توضیح دادند. در پایان دانش‌آموزان فرم پرسش‌های این رویداد را تکمیل کردند.