استاد یوسف ثبوتی، تجربه دانش پژوهی خود در مطالعات آموزش عالی را در هفتمین نشست از مجموعه  نشست‌های الکترونیکی «مطالعات آموزش عالی در ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان» که سه‌شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰ توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود، به اشتراک می‌گذارد.

آشنایی با موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی

برای حضور در نشست لطفا از لینک پایین استفاده فرمایید:

https://irphe.fararoom.ir/ch

 

مطالعات آموزش عالی در ایران: تجربه زیسته دانش پژوهان