عضویت و ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی برای اولین‌بار

برای عضویت و ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی خانه دانش

۱- فرم موجود در لینک پایین را تکمیل کنید:

لینک فرم عضویت در خانه دانش برای اولین‌بار 

۲- هزینه عضویت فصلی را به‌شکل برخط از لینک پایین پرداخت کنید:

لینک پرداخت هزینه عضویت فصلی (۲۵۰۰۰۰۰ ریال) 

۳- با توجه به تعداد دوره‌های انتخابی در فرم، پرداخت را به‌شکل برخط از لینک‌های پایین انجام دهید: