عضویت و ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی برای اولین‌بار

برای عضویت و ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی خانه دانش

1- فرم موجود در لینک پایین را تکمیل کنید:

لینک فرم عضویت در خانه دانش برای اولین‌بار 

2- حمایت پیشنهادی برای عضویت فصلی را به‌شکل برخط از لینک پایین پرداخت کنید:

لینک پرداخت حمایت پیشنهادی برای عضویت فصلی (4000000 ریال) 

3- فرم ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی موجود در لینک پایین را تکمیل کنید:

لینک فرم ثبت‌نام دوره‌های کاوشی خانه دانش

4- با توجه به تعداد دوره‌های انتخابی در فرم، پرداخت‌های حمایتی را به‌شکل برخط از لینک‌های پایین انجام دهید:

به زودی- لینک‌های پرداخت در بازه 23 تا 31 خرداد در دسترس هستند.