مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی زمستان ۱۴۰۱ در صبح روز پنج‌شنبه 6 بهمن‌ماه برگزار و پس از آزمایش ترازوها و تکمیل برگه‌ی گزارش به‌وسیله‌ی دانش‌آموزان شرکت‌کننده، معرفی و ارائه‌ی گزارش طرح‌های ساخته‌شده در حضور دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد انجام و نتایج این مسابقه اعلام شد. اعلام نتایج با سخنرانی دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد رئیس خانه دانش درباره‌ی جزئیات و نحوه‌ی انجام مسابقه و گفت و شنود ایشان با اولیای دانش‌آموزان آغاز و پس از اهدای جایزه به سازندگان ترازوهای منتخب و قدرانی از تمام شرکت‌کنندگان، با بازدید از چیدمان‌های علمی در نمایشگاه خانه دانش همراه با توضیحات دکتر خالصی‌فرد و انجام آزمایش‌های علمی با مشارکت بازدیدکنندگان، پایان یافت.

اسامی برگزیدگان این دوره:

محمدعماد احمدی

محمدرضا اسدی

مریم شمسی

شهرزاد حیدری