هم‌زمان با افتتاح خانه دانش بنیاد استاد یوسف ثبوتی، نمایشگاه موزه ملی علوم و فناوری ایران از 10 تا 30 شهریورماه 1401 در محل خانه دانش واقع در زنجان، چهارراه سعدی، کوچه طهماسبی، پلاک 11 برگزار می‌شود. بازدید برای عموم آزاد و ساعت بازدید صبح از 9 تا 13 و بعدازظهر از 15 تا 20 است.

در این نمایشگاه آزمایش‌ها و بازي‌هاي ساده و جذاب در زمینهٔ علوم به‌شکل تعاملی براي طیف وسیعی از مخاطبان با سـطح دانش متفاوت طراحی شده‌است که ساختار و روند علمـی آن‌ها با ارائه توضیح به‌وسیله مسئولان راهنمای نمایشگاه یا مطالعه پانویس‌ها در دسترس بازدیدکنندگان است.

منتظر دیدارتان هستیم.

آثار ارائه شده شامل دو بخـش علـوم قـدیم و علـوم جدید است.

علوم قدیم (شامل بعضی از فناوری‌های بومی ایران):

 • الکتریسته (پیل اشکانی)؛
 • نقشه‌برداری و ریاضی (ترازهای محمد کرجی، ریاضیدان ایرانی)؛
 • مکانیک (طرح‌های برگرفته از یکی از کتاب‌های ابن سینا)؛
 • مکانیک سیالات (طرح‌های بازسازی‌شده از کتابی از شـاکر خراسـانی، منجم ایرانی)؛
 • نجـوم قدیم (آثار بازسازی‌شدهٔ رصدخانه مراغه).

هدف اصلی ایـن بخـش معرفـی بخشـی از میـراث علمـی ایرانیان در دوره‌های مختلف است.

علوم جدید شامل موضوع‌های علم فیزیک مانند، ژیروسکوپ، الکتریسـیته، نـور و اپتیک است:

 • آونگ تعادلی؛
 • آزمایش برکیستوکرون؛
 • آزمایش حرکت شـتابدار؛
 • شـیب نامتقـارن؛
 • آونگ‌هـاي نیـوتنی؛
 • صـندلی پایسـتگی تکانه زاویه‌اي؛
 • کتری جایرویی و …

خانه دانش بنیاد ثبوتی نمایشگاه سیار موره ملی علوم و فناوری ایران