خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 18 تیر‌ماه 1403 میزبان گروه علمی آموزشی بهشتی است:

18 تیرماه: بازدید اولین گروه دانش‌آموزان

دانش‌آموزان در این بازدید ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در موزه علم خانه دانش به مشاهده و آشنایی با قوانین علمی در قالب دستگاه‌های تعاملی و چیدمان‌های علمی نمایشگاه خانه دانش پرداخته و کار با آن‌ها را به‌شکل مستقیم تجربه کردند که حضور دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد و توضیحات و گفتگوی ایشان با بچه‌ها فرصت ارزشمندی بود برای کنجکاوی و آموختن مانند دانشمندان.

شرکت دانش‌آموزان در این برنامه با همکاری و حضور مسئولین، مربیان محترم این گروه آموزشی شکل‌گرفت.

پی‌نوشت: بازدیدهای تابستانی موزه خانه دانش ادامه دارد، با ما همراه باشید!