دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد بارش شهابی- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد بارش شهابی- خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی، شنبه 21 مردادماه ۱۴۰۲ در کافه چهاربید امند، میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد رصد بارش شهابی بود. از ساعت ۷ عصر اعضای خانه دانش و دکتر زندی و همکارانشان آقایان مهدی بخشی‌پور و محمد منصوری در محل رصد حاضر شده و خانواده‌ها هم از...
مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی تابستان ۱۴۰2 با موضوع «اگه زمین گرم شه چی میشه؟» در رویداد «تلاش برای حیات» با هدایت خانم ماندانا فرهادیان، شرکت دانش‌آموزان کاوشگر و همراهی خانواده‌ها و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در روزهای شنبه ۱۴مرداد و...

دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش – رصد بارش شهابی

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد‌ رصد بارش شهابی دانش­‌آموز کاوشگر که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی در طبیعت بی‌نظیر امند برگزار می­‌کند، شرکت کنید. این برنامه برای سیارات و ستارگان و شهاب‌باران است. در صورت تمایل می‌توانید ثبت‌نام و پرداخت...

مسابقه دانش­‌آموز کاوشگر – خانه دانش تابستان ۱۴۰۲

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد تلاش برای حیات «آشنایی با گرم شدن زمین و پیامدهای آن» و مسابقه‌ی تابستانه دانش­‌آموز کاوشگر که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی برگزار می­‌کند، شرکت کنید. موضوع این دوره‌ی مسابقه «اگه زمین گرم شه چی میشه؟» است. در...
دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی، دوشنبه 5 تیرماه ۱۴۰2 در کافه چهاربید امند، میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد رصد آسمان شب بود. از ساعت 7 عصر اعضای خانه دانش و دکتر زندی و آقای زرین‌پور و دانشجویان همراه  و همکارانشان آقایان حسن مجلل، منصوری و بخشی در محل رصد...

دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش – رصد آسمان شب

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد‌ رصد آسمان شب دانش­‌آموز کاوشگر که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی در طبیعت بی‌نظیر امند برگزار می­‌کند، شرکت کنید. این برنامه برای رصد ماه و صور فلکی و آموزش جهت‌یابی است. در صورت تمایل می‌توانید ثبت‌نام و پرداخت...