مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی پاییز ۱۴۰2 با موضوع «ساخت و آزمایش خودروهای بادی» با هدایت دکتر معصومه موسوی، شرکت دانش‌آموزان کاوشگر و همراهی خانواده‌ها و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در روز پنجشنبه 2 آذر‌ماه در «خانه دانش» برگزار شد.  در...

مسابقه دانش­‌آموز کاوشگر – خانه دانش پاییز ۱۴۰۲

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد و مسابقه‌ی پاییزه دانش­‌آموز کاوشگر که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی برگزار می­‌کند، شرکت کنید. موضوع این دوره‌ی مسابقه «ساخت و آزمایش خودروهای بادی» است. در صورت تمایل می‌توانید ثبت‌نام را به شکل برخط با استفاده...
دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی، شنبه 22 مهرماه ۱۴۰۲ در کافه چهاربید امند، میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد رصد آسمان شب بود. از ساعت 6:30 عصر اعضای خانه دانش و برگزار‌کنندگان در محل رصد حاضر شده و خانواده‌ها هم از همان ساعت کم‌کم رسیدند. در شروع برنامه، ساعت ۷،...
دانش‌آموز کاوشگر- رویداد پرواز بادبادک‌ها- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد پرواز بادبادک‌ها- خانه دانش

رویداد دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی پاییز ۱۴۰2 با موضوع «پرواز بادبادک‌ها» با هدایت دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد، شرکت دانش‌آموزان کاوشگر و همراهی خانواده‌ها و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در روزهای چهار‌شنبه 5 مهر و پنجشنبه 6 مهر‌ماه در «خانه دانش» و...

دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش – رصد آسمان شب

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد‌ رصد آسمان شب که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی در طبیعت بی‌نظیر امند برگزارمی­‌کند، شرکت کنید. این برنامه برای رصد آسمان شب و منظومه شمسی است. در صورت تمایل می‌توانید ثبت‌نام و پرداخت حمایت پیشنهادی را به شکل...

دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش – رویداد پرواز بادبادک‌ها

دانش‌آموز کاوشگر عزیز سلام: از شما دعوت می­‌شود در رویداد‌ پرواز بادبادک‌ها که خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی در طبیعت بی‌نظیر امند برگزارمی­‌کند، شرکت کنید. این برنامه برای آشنایی با ساختار علمی و نحوه‌ی پرواز بادبادک‌ها است. در صورت تمایل می‌توانید ثبت‌نام و پرداخت...