دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی، پنجشنبه 31 خرداد‌ماه ۱۴۰3 در کافه چهاربید امند، میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد رصد ماه و آسمان شب بود. در شروع برنامه، ساعت 19:30، دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد  در چند جمله این برنامه و رویداد‌های خانه دانش را معرفی کرده و به توضیح...
مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی پاییز ۱۴۰2 با موضوع «ساخت و آزمایش خودروهای بادی» با هدایت دکتر معصومه موسوی، شرکت دانش‌آموزان کاوشگر و همراهی خانواده‌ها و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در روز پنجشنبه 2 آذر‌ماه در «خانه دانش» برگزار شد.  در...
دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد آسمان شب- خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی، شنبه 22 مهرماه ۱۴۰۲ در کافه چهاربید امند، میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد رصد آسمان شب بود. از ساعت 6:30 عصر اعضای خانه دانش و برگزار‌کنندگان در محل رصد حاضر شده و خانواده‌ها هم از همان ساعت کم‌کم رسیدند. در شروع برنامه، ساعت ۷،...
دانش‌آموز کاوشگر- رویداد پرواز بادبادک‌ها- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد پرواز بادبادک‌ها- خانه دانش

رویداد دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی پاییز ۱۴۰2 با موضوع «پرواز بادبادک‌ها» با هدایت دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد، شرکت دانش‌آموزان کاوشگر و همراهی خانواده‌ها و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در روزهای چهار‌شنبه 5 مهر و پنجشنبه 6 مهر‌ماه در «خانه دانش» و...
دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد بارش شهابی- خانه دانش

دانش‌آموز کاوشگر- رویداد رصد بارش شهابی- خانه دانش

خانه دانش بنیاد ثبوتی، شنبه 21 مردادماه ۱۴۰۲ در کافه چهاربید امند، میزبان دانش‌آموزان کاوشگر و خانواده‌ها در رویداد رصد بارش شهابی بود. از ساعت ۷ عصر اعضای خانه دانش و دکتر زندی و همکارانشان آقایان مهدی بخشی‌پور و محمد منصوری در محل رصد حاضر شده و خانواده‌ها هم از...
مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر- خانه دانش

مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی تابستان ۱۴۰2 با موضوع «اگه زمین گرم شه چی میشه؟» در رویداد «تلاش برای حیات» با هدایت خانم ماندانا فرهادیان، شرکت دانش‌آموزان کاوشگر و همراهی خانواده‌ها و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش در روزهای شنبه ۱۴مرداد و...