مسابقه‌ی دانش‌آموز کاوشگر خانه دانش بنیاد ثبوتی دوره‌ی پاییز 1401 در روز پنج‌شنبه 17 آذرماه برگزار و پس از انجام و ارائه‌ی گزارش طرح‌های کاوشی به‌وسیله‌ی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در طول هفته، نتایج این مسابقه روز پنج‌شنبه 24 آذرماه اعلام شد. این مراسم با سخنرانی دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد رئیس خانه دانش درباره‌ی جزئیات و نحوه‌ی انجام مسابقه، چگونگی و تاثیر کارکرد خانه دانش در جامعه و گفت و شنود ایشان با اولیای دانش‌آموزان آغاز و با اعلام نتایج و اهدای جایزه به طرح‌های منتخب و قدرانی از تمام شرکت‌کنندگان پایان یافت.

اسامی ارائه‌کنندگان طرح‌های برگزیده:

محمدمهدی ژاله‌رفعتی

محمد مصطفوی

حلما اقاجانلو

هادی مصطفوی

هستی جعفری